Blackboard, eğitimcilerin ders içi ve ders dışı aktiviteleri tasarlamasını ve uygulamasını sağlayan bir öğrenim yönetim sistemidir. Blackboard ile eğitimciler; öğrencileri ile iletişim kurabilmekte, ders materyallerini öğrencileriyle paylaşabilmekte, ödevler, sınavlar tasarlayabilmekte, ders dışında tartışmalar yapabilmektedir.

Blackboard sistemi ile öğrencilerimiz; internet erişimi olan her yerden istedikleri saatte ders içeriklerine erişebilmekte, ders dışı aktivitelere katılabilmektedirler. Öğretim elemanlarımız ise; bu sistem sayesinde, öğrencilerine istedikleri an ulaşabilmekte ve yeni bir aktivite ile öğrencilerin öğrenme süreçlerini güçlendirmektedir.

Üniversitelerin çoğunda uzaktan eğitim amacıyla kullanılan bu sistem, üniversitemiz kampüslerinde gerçekleşen yüz yüze derslerin, içerik, öğrenci-öğretim elemanı iletişimi ve ders dışı çeşitli aktivilerle zenginleşmesini sağlamaktadır.