Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü, 
Araştırma Merkezleri Binası, Kat:2, 
Cibali / İSTANBUL 34083
Telefon:
(212) 533 65 32 (4932 - 4933)
E-Posta:
celt@khas.edu.tr